Om Klubben

Hvem er Ålholm IF - Håndbold ?

Ålholm IF - Håndbold, CVR. 30468074, er en afdeling under Ålholm Idræts Forening (Ålholm IF) i Hillerød vest.

Klubben er under restrukturering og en ny bestyrelse på 3 medlemmer har fået denne opgave.


Klubben vil genopstå med fokus på senior hold og såfremt man har lyst til at spille eller bidrage til Håndbold i Ålholm, så er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Fairplay og Børneattester

Fairplay

  • Vi er en fairplayklub og alle vores medlemmer repræsenterer klubben når vi spiller.
  • Vi udviser respekt overfor dommere, modstandere og frivillige
  • Vi opfører os eksemplarisk og rydder op efter os når vi spiller ude
  • Det skal være en fornøjelse at spille i Ålholm fordi vi tager godt imod alle


Børne attester

Lovgivningen kræver at foreninger indhenter børneattester ved ansættelser af instruktører og andre med lederansvar overfor børn og unge under 15 år. Det omfatter personer, der via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene.

Dette følger Ålholm IF - Håndbold selvfølgelig, for at være med til at skabe et trygt miljø for både børn og unge såvel trænere og ledere.

Læs Ålholm IF -----> Politik for Børneattest